Συσκευασία - Διαφημιστικά


ΕΤΑΙΡΙΑ

Η MEDICA L.S., μια από τις πλέον πρωτοποριακές και καινοτόμους εταιρίες στο χώρο του φαρμακείου σήμερα, ιδρύθηκε το 2004 απο τον κ. Λιόση Στέφανο. Ο σκοπός της εταιρίας είναι να παράγει φυσικά δερμοκαλλυντικά προϊόντα, να εισάγει αξιόπιστα και ποιοτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσφέρει στα φαρμακεία φιλικά προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας τα οποία εξυπηρετούν και στην προβολή του φαρμακείου.

Με τον τρόπο αυτό η MEDICA L.S. πρωτοπορεί και βοηθά, ώστε το φαρμακείο να έχει έναν αξιόπιστο προμηθευτή τόσο στο παραφαρμακευτικό τομέα όσο και στο αναλώσιμο (διαφημιστικό).
<< Επιστροφή